Elektra och Fryshuset

Elektra är ett företag på Fryshuset som arbetar med människor. Det är rättare sagt en mänsklig rättighets verksamhet. De arbetar emot hemska saker som händer 70 000 människor ungefär. De lever i miljöer man inte ska behöva utsättas för i detta samhälle med demokrati. Dessa miljöer innehåller våld, förtryck, hot, isolering och förskjutning och används för att kontrollera en person i familjen för att upprätthålla familjens heder. Detta är som du själv säkert tänker, inte okej och det är just detta som Elektra arbetar emot. Som familj ska man givetvis få kunna ha heder och tankar om olika saker utan att det ska vara fel, men det som blir fel är när andra liv i familjen styrs av en heder eller åsikter. Exempel på detta är kvinnor som måste vara oskuld innan de gifter sig. I värsta fall kan de till och med bli bortgifta. Ett annat exempel på ett fall då det förekommer förtryck och liknande är att en bror är tvungen att hålla koll på sina systrar i skolan och följa efter dem.

toppbild

Ger stöd och hjälp till utsatta

Elektra kan alltså ge stöd och hjälp till de personer som är utsatta för något som har med våld, förtryck, isolering, hot och annat att göra. Elektra arbetar även förebyggande mot detta och ser till att inte fler personer blir drabbade. Hur det arbetar förebyggande är genom att de arbetar med attityds påverkning för de unga som har sina rötter i en kultur med heder. Det handlar om massor men bland annat utbildning inom svenska rättigheter, samt den svenska demokratin och den jämställdheten vi vill ha i samhället.

Elektra jobbar även med utbildningar

Det du har läst ovan är inte det enda Elektra gör och arbetar emot samt för, utan de arbetar även med utbildningar i olika slag för att öka antalet som arbetar inom denna bransch. Exempel på utbildningar som Elektra har är opinionsutbildning samt kunskapsspridning. Kunskapsspridningen är mestadels riktade mot vuxna som är insatta i den ovanstående problematiken. Med det menas exempelvis föräldrar, lärare, närstående vuxna och tränare som är eller kan bli inblandade. Socialtjänsten utbildar de även och skolor, framförallt kuratorn på skolan, eftersom båda verksamheterna jobbar med unga dagligen och är tvungna att hjälpa till med varje persons problem. Som de flesta verksamheter har även skolan och socialtjänsten brister, men just de två är extremt viktiga att allt går rätt till samt att varje individ får den hjälp den behöver. Detta är Elektra väldigt tydliga med och mån om att det ska bli bättre. Därför utbildar de personer som jobbar på dessa två organisationer så det blir ännu bättre än vad de redan är och även på de sättet kan de förhoppningsvis minska förtrycken i familjen. Exempelvis om en tonåring är utsatt och säker hjälp av socialtjänsten och de gör något vettigt åt saken sprider givetvis tonåringen det vidare till kompisar som själv kanske har liknande problem eller kan söka samma hjälp. Så som det ser ut nu är det allt för många misstag inom socialtjänsten och skolor vilket gör att det känns osäkert om man får den hjälp ber om.

b9bd32e8a049206679a44bbf82e75afe980d3a50_rw_800