Riksorganisationen GAPF

Riksorganisationen GAPF står för ”glöm aldrig Pela och Fadime. De är en sekulär samt ideell förening som arbetar emot hedersvåld och hedersförtryck. Organisationen vänder sig till båda män och kvinnor som på något sätt är utsatta eller på ett eller annat sätt är berörda av relaterat hedersvåld.

År 2001 grundade Sara Mohammad föreningen som då hette Glöm Aldrig Pela-föreningen. De bytte sedan namn till Riksorganisationen GAPF, som betyder att man inte ska glömma Pela och Fadime efter mordet på Fadime Sahindal år 2002. I början när organisationen skapades höll de endast till i centrala Stockholm och de områdena runt om kring, men nu på senare år har organisationen växt enormt mycket och är numera på en nationell nivå med lokala föreningar runt om i Sverige.

gapf-logga

Arbetar mot hedersvåld och förtryck

Som du säkert förstår så arbetar Riksorganisationen GAPF med de utsatta i hedersvåld och hedersförtryck och hjälper alla så gott de kan. Men de jobbar även med att sprida vidare information så fler kan hjälpa till, genom utbildningar och så kallade opinionsutbildningar. Idag, 15 år efter att organisationen startade upp, är GAPF ett stort, efterfrågat och väletablerat företag och kunskapscenter dit många söker för att utbilda sig samt få hjälp. De arbetar även med kvinnors rättigheter i Sverige.

Målet är att förebygga och hjälpa utsatta

Riksorganisationen GAPF:s mål är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor, flickor samt pojkar genom att ha olika slags upplysande aktiviteter. De har även mål att skapa möjligheter för ett socialt samt progressivt liv, för de utsatta kvinnorna, flickorna och pojkarna. Samt att individuellt hjälpa de barn, ungdomar och kvinnor som utsätts för våld och förtryck. Organisationen har även som mål att göra rättigheterna för varje människa, bekanta med nyanlända kvinnor ungdomar från andra länder så det vet vad de har för rättigheter. Dessutom vill de främja det samarbetet och relationerna som finns med andra kulturella samt sociala organ från  hela landet, men även från andra nationella grupper från Sverige. Det vill säga grupper och organisationer som arbetar med kvinnor och barns rättigheter. GAPF:s sista mål är att synliggöra den situationen de utsatta är i samhället, till de makthavare för samhället så det kan ta sitt fulla ansvar. Detta innebär alltså att de vill visa hur det är runt om i landet och visa upp det för bland annat regeringen och andra högt uppsatta verksamheter som kan göra något åt saken. De vill även se till att de tar sitt fulla ansvar och gör det som de har bestämt i sina lagar och det som ingår i mänskliga rättigheter.

Få hjälp och hjälpa andra

Detta är alltså en organisation som du definitivt kan få den hjälp du söker men även utbilda dig och hjälpa andra eftersom det är allt för många som blir utsatta. Riksorganisationen GAPF vill givetvis att dessa siffror på antalet utsatta ska minskas, vilket förhoppningsvis du och vill. De har även på sin sida skrivit ner 12 konkreta förslag som kan förbättra den situationen som vi just nu befinner oss i. Det vill säga förslag som är bäst för att hjälpa de personer som är utsatta av hedersrelaterat våld.