Våld & kränkningar

Våld kan vara fysiskt som slag, sparkar och misshandel men också psykiskt i form av kränkningar, hot, kontroll och trakasserier. Det fysiska våldet kan vara synligt och påtagligt men det psykiska våldet kan vara väl så allvarligt och kännbart.

När vi pratar om hedersrelaterat våld menar vi all slags fysiskt och psykiskt våld som du kan bli utsatt för av föräldrar, syskon eller andra släktingar. Det kan också handla om att du blir utestängd från familjens eller släktens gemenskap genom att du inte får vara med när familjen eller släkten träffas eller att du blir utslängd hemifrån. Det kan vara hot om misshandel, dödshot, hot om att föräldrarna ska skilja eller att de ska ta livet av sig. En del föräldrar kan ge stora ekonomiska bestraffningar. Familjen kanske övervakar datorer, mobiltelefoner eller lyssnar av telefonsamtal. Någon i familjen kanske följer efter och ser vart du går och vem du träffar.

Har du blivit utsatt för våld kanske du känner igen något av följande:

  • Sänkt självförtroende
  • Du får inte röra dig som du vill
  • Gemenskap och trygghet tas ifrån dig
  • Du måste dölja var du är och vem du träffar
  • Du kan inte prata om saker som är viktiga för dig med din familj
  • Din familj förstår dig inte
  • Du tar risker eller gör dig själv illa

Du har rätt att leva tryggt och säkert, fri från våld och kränkningar. Känner du igen dig i en eller några av punkterna ovan kan du få hjälp. Läs mer om det under Dina rättigheter eller ta kontakt med oss, telefonnummer 040-611 99 50 eller e-post samtal@rfsl.se.