Välkommen till Heder.nu!

Projektet Heder.nu drevs av RFSL Rådgivningen Skåne 2004-2011. Det är alltså avslutat men vi fortsätter att arbeta med dessa frågor i annan form.

Är du hbtq-person som utsätts för kränkningar eller våld av din familj eller släkt kan du kontakta oss på 040-611 99 50 eller samtal@rfsl.se. Där kan du prata med oss. Vi har tystnadsplikt och har god kunskap om problematiken.

Är du yrkesverksam som arbetar med dessa frågor kan du kontakta oss på 040-611 99 51 eller skane@rfsl.se. Vi erbjuder utbildningar och konsultationer.

Alla har rätt att leva sitt liv utan att bli kränkt, hotad eller slagen. Ingen ska behöva känna rädsla för att vara den man är. Att öppet kunna leva som hbtq-person och bli speglad och bekräftad utifrån det är en grundläggande mänsklig rättighet. Oavsett könstillhörighet och sexuell läggning är alla människor lika mycket värda. Detta är grunden i de mänskliga rättigheterna och måste också vara grunden i arbetet mot hedersrelaterat våld.