Auschwitz

KZ Auschwitz, mer känt som bara Auschwitz, var det största förintelse- och koncentrationslägret i Nazityskland. KZ står helt enkelt för konzentrationslager och Auschwitz är det tyska namnet på en polsk stad. Det byggdes tre huvudläger och över en miljon människor dog i Auschwitz, varav de flesta av dem var judar men det fanns även romer och homosexuella bland offren.

Lägret hade två perioder som vi kommer att beskriva längre ned i den här artikeln. Auschwitz finns sedan 1979 med på Unescos världsarvslista. Just detta läger är speciellt känt för skylten “Arbeit Macht Frei” som finns vid ingången, det betyder frihet genom arbete på tyska. I vår artikel kan du läsa mer om:

  • Auschwitz historia
  • De två perioderna
  • Auschwitz tre huvudläger

Auschwitz historia

Auschwitz öppnade år 1940 då SS beslutat om det. Det var utanför staden Oświęcim i Polen, en stad som heter Auschwitz på tyska. I början var lägret främst ett arbetsläger för polacker, judar och krigsfångar från Sovjet. I början mördade de inte fångarna systematiskt, utan de användes som arbetskraft till byggen, industrier och jordbruk. Många dog ändå i lägren på grund av bland annat svält och sjukdomar, samt av hårt arbete och dödsskjutningar. Den första gasningen i lägret ägde rum 1941 då Zyklon B testades på 600 krigsfångar från Ryssland samt 250 sjuka interner. Det var dock 1942 som avrättningarna började ta fart och lägret blev ett förintelseläger som skulle utrota judarna som fanns i Europa.

Det är även nu som lägret delas upp i olika delar som alla hade olika funktioner och 1943 delas lägret upp i tre olika enheter. Auschwitz I var det ursprungliga koncentrationslägret och det var även här som det administrativa centret fanns. Auschwitz II, även kallat Auschwitz-Birkenau, vilket var förintelselägret där det fanns både gaskamrar och krematorier. Det var där som det systematiska mördandet ägde rum, och det fanns även ett “zigenarläger” för romer. Det var i den här delen som de flesta av de 1,1 miljoner som dog i Auschwitz mördades. Auschwitz III var ett arbetsläger som byggdes upp med hjälp av ett företag kallat IG Farben. Det här lägret försåg flera fabriker i området med arbetskraft.

Gaskamrarna, selektion och evakuering av lägret

Det var i september 1941 som de första “gasexperimenten” skedde, då på sovjetiska krigsfångar. I början av 1942 fanns det två provisoriska gaskamrar i Auschwitz-Birkenau som kunde avrätta cirka 1 000 personer per dygn. Efter att ha gasats ihjäl kastades offren i massgravar som brändes. Det byggdes dock fyra nya gaskamrar, med krematorier, som började användas år 1943. Deras kapacitet var drygt 4 500 människor per dygn och det var här de flesta av lägrets offer mördades med gas. Det förekom en selektion när fångarna anlände till lägret. De delades helt enkelt in i grupper, först delades män och kvinnor upp. Sedan kollades deras arbetsduglighet och de som rensades ut var främst äldre, sjuka, barn och svaga människor.

De som rensades ut fördes direkt till gaskamrarna utan att registreras och få fångnummer. De som inte var judiska registrerades dock i regel alltid. Det är därmed svårt att veta hur många judar som mördades i Auschwitz eftersom en stor del av dem omedelbart fördes till en gaskammare. SS evakuerade Auschwitz när Röda Armén tagit sig in i Polen och de tvingade fångarna att marschera mot andra läger. Många av fångarna dog på vägen, både genom utmattning och genom att bli skjutna. En del fångar lämnades kvar och de fritogs av Röda Armén i januari 1945. Soldaterna som var kvar i lägret hade försökt förstöra alla bevis på förintelsen genom att spränga gaskammare och bränna arkiven.

Sammanfattning

Auschwitz var det största förintelse- och koncentrationslägret i Nazityskland och över 1,1 miljoner människor beräknas ha mördats eller dött i lägret. Det var ett läger i tre delar, där en del användes som arbetskraft medan andra åkte direkt till gaskamrarna. De som var svaga, sjuka, gamla och barn fördes direkt till gaskamrarna där de mördades och sedan kremerades. I början hade de inga krematorier i Auschwitz men de byggde fyra nya gaskammare med förbränningsugnar år 1943. Både judar, romer och sovjetiska krigsfångar fördes till lägret och de flesta mötte sitt öde där. Auschwitz finns med på Unescos världsarvslista sedan 1979 och besökare kan komma dit då det nu är ett museum där du kan se hur det såg ut.