Heinrich Himmler

och chef för SS mellan 1929 och 1945. Han var dessutom riksdagsledamot, statssekreterare och inrikesminister under olika tider i sitt liv. Det var Himmler som var högst ansvarig för koncentrations- och förintelselägren som fanns i Tyskland och det var under hans administration som massmordet på judar och även andra människor ägde rum. Innan andra världskriget tog slut ville Himmler överlämna sig mot att inte bli åtalad, men det var ingenting som de allierade gick med på. Istället arresterades han och han avslutade sitt egna liv genom att svälja gift. I vår artikel kan du läsa mer om Himmler och hans liv.

  • Chef för SS
  • Han administrerade massmorden på judar

Himmlers uppväxt och början på karriären

Heinrich Himmler föddes 1890 och bodde med sina föräldrar i en katolsk familj. I gymnasiet läste han till större delen klassisk litteratur och skrev även en dagbok om sitt liv. Han var väldigt intresserad av nyheter kring första världskriget och ville påbörja en utbildning till officer. Hans föräldrar var tveksamma men till sist fick han ändå börja på utbildningen. På grund av Versaillesfreden så fick han ge upp sina förhoppningar. Istället studerade Himmler till agronom, men fortsatte att ha ett militäriskt och politiskt intresse. Han var med och genomförde ölkällarkuppen i München med Hitler, då Hitler blev arresterad och kuppen misslyckades. Det var även år 1923 som han gick med i NSDAP, det nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet.

1928 gifte Himmler sig med en sju år äldre kvinna och de fick en dotter tillsammans. Dock höll inte äktenskapet och de skilde sig år 1940. Himmler hade sedan en kärleksaffär med en sekreterare och de fick två barn. Himmler blev medlem i SS år 1925 och 1927 blev han vice Reichsführer-SS och ytterligare två år senare blev han högste befälhavare för SS efter att Erhard Heiden avskedats. När SS vuxit sig stort ville de bryta sig fria från organisationen SA, då de trodde att deras ledare ville utföra en statskupp mot Hitler. 1934 gjorde de en utrensning inom SA där flera SA-män mördades och SS blev efter det en oberoende organisation inom NSDAP.

Himmlers roll i förintelsen

Det var SS som fick i uppgift att organisera de koncentrationsläger som fanns i Tredje Riket, och från 1941 även de som fanns i Polen. Det var SS som fick spåra upp judar, romer och andra människor som inte ansågs ha en plats i tredje riket och sedan placera dem i koncentrationsläger. Redan 1933 öppnades det första koncentrationslägret på order av Himmler och han var en av de främsta som organiserade förintelsen. Han hade en fanatisk tro på en rasideologi som var uttalat nazistisk och var därmed medveten om den utrensning han gjorde. Himmler besökte själv flera förintelse- och koncentrationsläger och fick se massavrättningar som sägs ha fått honom att blekna och att börja skaka.

År 1943 höll Himmler ett stort tal i flera timmar vid ett hemligt möte. Han talade där bland annat om judeförintelsen och hur det aldrig skulle talas om offentligt. I början av 1945 hade Himmler förstått att Tyskland inte kunde segra och försökte därmed sluta fred med Storbritannien och USA. Hitler trodde istället att Sovjetunionen var bättre att sluta fred med. Himmler gick dock bakom ryggen på Hitler och kontaktade det svenska Röda Korset för att få till en fred med väst. Det blev dock ingenting av fredsförhandlingarna och Hitler kom underfund med vad Himmler hade försökt göra. Han blev därmed utesluten ur partiet, avskedad från SS och Hitler klassade Himmler som en förrädare.

Slutet av Himmlers liv

Efter detta visste Himmler att han inte kunde komma tillbaka till Berlin och sökte sig till norra Tyskland. Dock gick det inte som han tänkt sig där och han kontaktade därefter USA:s general Eisenhower om en tysk kapitulation, men denne ville inte ha någonting med Himmler att göra. Himmler försökte efter Tysklands kapitulation förklä sig till en vanlig soldat och hamnade då i brittisk fångenskap. De misstänkte att hans identitet inte stämde och han arresterades. Dagen efter skulle han förhöras men innan det hann Himmler svälja en giftkapsel och därmed ta livet av sig. Efter allt han hade gjort sig skyldig till ansåg han sig nog inte ha något annat val, han hade ju trots allt ansvarat för ett massmord av miljontals människor.