Schlieffenplanen

Schlieffenplanen var en krigsplan om hur Tyskland skulle slå ut Frankrike i krig. Det var den tyska generalstabschefen Alfred von Schlieffen som utformade planen under sina femton år som schef, mellan åren 1891 till 1906. Tanken med planen var att undvika ett tvåfrontskrig och att kunna inta Paris på sex veckor. Planen innehöll också en attack mot Ryssland.

Planen var dock inte helt ny, utan liknande tankar hade ventilerats tidigare, dock oftast med Ryssland som det stora hotet. Alfred von Schlieffen fick inte själv se om hans plan var användbar då han dog ett år innan det första världskriget, år 1913. Schlieffens idéer användes även av Adolf Hitler under andra världskriget, vilket ledde till en blixtseger mot Frankrike.

  • En krigsplan mot Frankrike
  • Användes både under första och andra världskriget

Schleiffenplanen – Vad var tanken bakom?

Alfred von Schleiffens plan hade grunden i en teori skapad av Carl von Clausewitz’, som innebar att med ett enda förintelseslag slå ut en motståndare. Även von Schleiffens företrädare, Helmuth von Moltke den äldre, hade lanserat planen om att slå ut den ena motståndaren först i ett tvåfrontskrig år 1859. Dock var Moltkes tanke att slå ut Ryssland först, medan von Schleiffen ansåg Frankrike vara det stora hotet. Schleiffenplanen innebar att Tyskland skulle kunna utnyttja Belgiens mark för att kunna nå Frankrike, men Belgien ansågs neutrala och det var något som skulle garanteras av bland annat Storbritannien, Österrike och Ryssland. Det var inte någonting som von Schleiffen tog hänsyn till och han trodde även att Frankrike planerade att använda belgiskt territorium i händelse av krig.

Alfred von Schleiffens plan var att snabbt inta Frankrike, innan deras allierade hann reagera. Han visste att Storbritannien och Frankrike hade ett samförståndsavtal, men ansåg att innan britterna hann ingripa skulle Frankrike redan ha besegrats. Mellan Frankrike och Tyskland fanns franska befästningar, vilka von Schleiffen planerade att kringgå genom att tåga in i Frankrike via Belgien, Nederländerna och Luxemburg. De ville gå likt en båge in i norra Frankrike och besegra Paris på vägen. De skulle sedan tåga österut för att besegra de franska trupper som var stationerade där. Efter att ha vunnit de striderna skulle de tyska arméerna åka österut på järnväg för att möta Ryssland. Det var så Schleiffenplanen såg ut, men hann inte användas av Schleiffen själv.

Användande av Schleiffenplanen

Då Alfred von Schleiffen dog år 1913 hann han aldrig verkställa sin plan, det sägs dock att hans sista ord var “Gör högerflanken stark!”. Von Schleiffen hade dock pensionerats år 1906 och hans efterföljare var Helmuth von Moltke den yngre, någonting han inte var glad över. Moltke var en något försiktig befälhavare och han gjorde en hel del förändringar i Schleiffenplanen. Han beslutade bland annat att inte sända några soldater genom Nederländerna. Han ändrade också antalet soldater i styrkorna så att de som gick direkt in i Frankrike och de som gick igenom Belgien var lika stora, även om von Schleiffen menat att högerflanken skulle vara starkare. När första världskriget utbröt var det alltså von Moltkes modifierade krigsplan som användes, dock inte med de framgångar som förväntades.

Den tyska armén fördröjdes i Belgien vilket gav Frankrike en chans att göra en omgruppering. Den högra flygeln var inte heller tillräckligt stor för att göra den båge som var tänkt och de kom in öster om Paris istället för väster om staden. Följen blev då ett tvåfrontskrig, det som von Schleiffen hade velat undvika. Dock kan vi inte säkert veta om det gått annorlunda om den ursprungliga Schleiffenplanen hade använts. Moltke blev avsatt efter planens misslyckande 1914. Adolf Hitler använde planen under andra världskriget för att kringgå Frankrikes försvarslinje och med en stor armé lyckades han ta över Frankrike på 44 dagar med en blixtkrigstaktik. Planen har därmed haft betydelse i historien.

Sammanfattning

Schleiffenplanen var en krigsplan som utarbetades av Alfred von Schleiffen under femton års tid, men som aldrig användes i sin ursprungliga form. Den innebar att ett tvåfrontskrig skulle undvikas genom att Frankrike skulle tas över snabbt. Det skulle vara möjligt tack vare att Belgiens, Nederländernas och Luxemburgs territorium skulle användas för att inte behöva gå genom Frankrikes stora försvar på gränsen till Tyskland. Planen modifierades av von Moltke den yngre vid första världskriget, men när den användes var det utan framgångar. Adolf Hitler använde sig av planen vid andra världskriget och lyckades därmed besegra Frankrike riktigt snabbt, på under sju veckor. Von Schleiffen hann själv aldrig se planen användas då han gick bort 1913.